Πακέτο Premium αξίας 7.600€

  Ελαιοχρωματισμοί

  Συντήρηση κουφωμάτων

  Θωρακισμένη πόρτα

  Ανακαίνιση κουζίνας

  Τσιμεντοκονία, μερεμέτια

  Εσωτερικές πόρτες

  Συντήρηση δαπέδων

  Αντικατάσταση πριζών

  Ανακαίνιση μπάνιου

  Αλλαγή Η/Λ πίνακα

  Αντικατάσταση δαπέδων

Πακέτο SPESIAL αξίας 22.400€

  Αποξηλώσεις

  Υδραυλικά

  Τοιχοποιίες - Οροφές

  Μπάνιο

  Κουζίνα

  Χρώματα

  Εξωτερικά κουφώματα - Αλουμίνια

  Θωρακισμένη είσοδος

  Ηλεκτρολογικά

  Εσωτερικές πόρτες

  Δάπεδα

  Ντουλάπα

  Επίβλεψη κατασκευής

Πακέτο LUX αξίας 33.900€

  Αποξηλώσεις

  Υδραυλικά

  Τοιχοποιίες - Οροφές

  Μπάνιο

  Κουζίνα

  Χρώματα

  Εξωτερικά κουφώματα - Αλουμίνια

  Θωρακισμένη είσοδος

  Ηλεκτρολογικά

  Εσωτερικές πόρτες

  Δάπεδα

  Ντουλάπα

  Σύστημα θέρμανσης

  Επίβλεψη κατασκευής