Μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης εμπιστεύτηκε την εταιρία μας για την ανακαίνιση του . Ακολούθησε μελέτη και σχεδιασμός του χώρου λαμβάνοντας υπόψη την αισθητική και τις απαιτήσεις του πελάτη μας . Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν, τοποθέτηση laminate, ελαιοχρωματισμοί, αλλαγή εξωτερικών και εσωτερικών πορτών και ολική ανακαίνιση wc.

   Χρονολογία έργου: 2017

Αρχική Κατάσταση


Τελική Κατάσταση