Συμμετοχή της τεχνικής εταιρίας Συμεωνίδη στην επέκταση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αχέπα Θεσσαλονίκης με αντικείμενο Εργασίες Μπετόν-Τουβλοδομών Επιχρισμάτων-Κρασπεδορειθρών. Ειδικότερα το συνεργείο της εταιρίας μας εκτέλεσε τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στον περιβάλλοντα χώρο, κατασκεύη τοιχείου αντιστήριξης, κατασκευή παρτεριών, κατασκευή ράμπας προσωπικού στον περιβάλλοντα χώρο.

youtube * Στους παρακάτω συνδέσμους εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε το Video από το συγκεκριμένο έργο μας.

   Χρονολογία 2017