Κατασκευή κατοικίας στην Χαλκιδική.

Υπεργολαβία οικοδομικών εργασιών - τοποθέτηση πλακιδίων.

   Χρονολογία 2015 - 2016

Εργασίες


Τελική Κατάσταση