Επίβλεψη και κατασκευή καμινάδας στην Καρδία Θεσσαλονίκης.

   Έτος κατασκευής: 2016.

Εργασίες