ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

Μελέτη / Επίβλεψη / Ανακαίνιση γραφείου στην περιοχή Ροτόντα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

   Χρονολογία έργου: 2016

Αρχική Κατάσταση


Μελέτη – Σχεδίαση


Εργασίες


Τελική Κατάσταση