Γραφείο Cyprus

Μελέτη / Επίβλεψη / Ανακαίνιση γραφείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

   Χρονολογία έργου: 2016

Τελική Κατάσταση