Ανακαίνιση του γραφείου Alemar Tours

Μελέτη / Επίβλεψη / Ανακαίνιση γραφείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

   Χρονολογία έργου: 2014

Τελική Κατάσταση