Η εταιρεία ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ είναι μία από τις λίγες κατασκευαστικές εταιρείες, που έχει ως προτεραιότητα την κατασκευή και επισκευή κτιρίων στην Ελλάδα, με βάση τις απαιτήσεις των πελατών και τη βελτίωση των οικισμών. Διεξάγουμε βελτίωση των οικισμών με την εφαρμογή διαφόρων ειδών καινοτομίας στους τομείς της μηχανικής, των μεταφορών και των επικοινωνιών.

Ένα ποιοτικά κατασκευασμένο σπίτι, για το οποίο έχει γίνει ένα επαγγελματικό αρχιτεκτονικό σχέδιο, δίνει ζωντάνια και ζεστασιά με την όμορφη εμφάνιση του ακόμα και στην πόλη ή στο χωριό. Ο σημαντικότερος σκοπός για οποιαδήποτε κατασκευαστική εταιρεία είναι η άριστα σχεδιασμένη, λειτουργική υποδομή και η γρήγορη, άμεση μεταφορά των υλικών στην περιοχή για την εντατικότερη οικοδόμηση. Η κύρια κατεύθυνση της δραστηριότητας της εταιρείας ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ είναι η κατασκευή κτιρίων (σπιτιών, επιχειρήσεων) στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα η οικοδόμηση νέων κτιρίων, καθώς και η παροχή αναπτυγμένων υποδομών σε περιοχές που οικοδομούνται.

Στην εργασία μας ψάχνουμε για νέους τρόπους και λύσεις, αξιοποιώντας τις προόδους στην τεχνολογίας και τις προηγμένες επιστημονικές εξελίξεις. Το έργο της κατασκευής των σπιτιών είναι μια καθιερωμένη δομή προσεκτικά εξετασμένη από το σωματείο των ειδικών επαγγελματιών πάνω σε διάφορους τομείς: από τους τεχνίτες που χειρίζονται τον εξοπλισμό κατασκευής, μέχρι τους τεχνίτες για το σκυρόδεμα, πλακάκια και τα λοιπά.

Η εταιρεία μας έχει καταφέρει να συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία, μέσω της υλοποίησης παραγγελιών από τις δημόσιες συμβάσεις για την οικοδόμηση κτιρίων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Επίσης μεγάλες είναι και οι επιτυχίες μας στον εμπορικό, βιομηχανικό και ιδιωτικό τομέα. Εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιούμε δημόσιες παραγγελίες, που αφορούν έργα των ιδιωτικών και νομικών προσώπων. Τα διάφορα είδη εργασίας περιλαμβάνουν:

 ●  Την εγκατάσταση επικοινωνιών

 ●  Δημιουργία μηχανικών δομών

 ●  Νέες κατασκευές

 ●  Ανακατασκευή κτιρίων

 ●  Ανακαίνιση και επέκταση κτιρίων

Κύριος στόχος μας είναι όχι μόνο η γενική οικοδόμηση νέων κτιρίων και περιοχών, αλλά και η άμεση ένταξή τους στο δίκτυο πόλης, η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας υποδομών, ο εξωραϊσμός, η προσαρμογή των μηχανικών και δημοσίων επικοινωνιών, η ανάπτυξη νέων δρόμων μεταφοράς και λήψη άλλων πολλών μέτρων βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και τη δημιουργία άνετων συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή.