Εκπόνηση σχεδίων των σπιτιών

Αν πρόκειται να χτίσετε ένα σπίτι ή να κάνετε αλλαγές σε ένα ήδη υπάρχον, να κατεδαφίσετε κάποιο κτίριο ή να πραγματοποιήσετε γενική επισκευή, απαιτείται η σύνταξη σχεδίου. Το σχέδιο αυτό είναι ένα σύνολο εγγράφων, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο την αρχή και το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και όλα τα ενδιάμεσα σημεία.

Όταν κατασκευάζεται ένα έργο απαιτούνται τεχνικά, αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά έγγραφα, τα οποία αντανακλούν όλες τις λεπτομέρειες του έργου, του σχεδίου για την εφαρμογή του, την τοποθεσία στην περιοχή, τα υλικά και η τεχνολογία κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν. Στο πακέτο των εγγράφων του έργου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 ●  Τα αρχικά δεδομένα, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι λύσεις μηχανικής που συμπεριλαμβάνονται στην ονομαζόμενη αιτιολογική έκθεση.

 ●  Το σχέδιο διάταξης χώρου που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων πολεοδομίας.

 ●  Το σχέδιο εξόδων έκτακτης ανάγκης, και ότι αφορά την ασφάλεια: πυρασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος, πρόσβαση σε διάφορα ειδικά αντικείμενα που προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς.

 ●  Πληροφορίες για τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό, τις τεχνολογίες και τα συστήματα μηχανικής.

 ●  Τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Αν θέλετε να αναλάβουμε εξολοκλήρου την οικοδόμηση του σπιτιού σας η εκπόνηση του αρχιτεκτονικού σχεδίου περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες της εταιρίας μας και πραγματοποιείται μαζί με την υπόλοιπη εργασία. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε τον σχεδιασμό του έργου σας ξεχωριστά. Συνολικά, για την εκπόνηση του σχεδίου και την έγκριση του από τις κρατικές υπηρεσίες θα χρειαστούν 3-4 μήνες. Προσφέρουμε στους πελάτες μας τις εξής υπηρεσίες:

 ●  Ανάλυση των αρχικών πληροφοριών.

 ●  Προετοιμασία της αρχιτεκτονικής ιδέας, σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου της πολεοδομικής υπηρεσίας

 ●  Υποβολή σε απαραίτητη εξέταση εμπειρογνωμόνων και σύμφωνη έγκριση των κρατικών θεσμών

 ●  Μηχανολογική προετοιμασία της περιοχής

 ●  Διενέργεια συμφωνίας με τις ξένες εταιρείες σύμφωνα με την συμμόρφωση στη ζήτηση της ελληνικής νομοθεσίας.

Εμείς μπορούμε να προετοιμάσουμε και να πάρουμε έγκριση για όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την κατασκευή ή επισκευή του κτιρίου. Εκ των υστέρων, θα σχεδιάσουμε το έργο ώστε να μπορείτε να έχετε το σπίτι των ονείρων σας! Οι ειδικοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση σχεδίων πάνω σε διάφορα είδη έργων, που κυμαίνονται από ιδιωτικές κατοικίες μέχρι βιομηχανικές παραγωγές. Έτσι μπορεί να μειωθεί ο χρόνος για τις δραστηριότητες αυτές στο ελάχιστο.