Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων

Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια στην κατασκευή των κτιρίων αποτελεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Δημιουργούνται μοντέλα και σκίτσα, γίνεται υπολογισμός διαφόρων μεγεθών, ανάπτυξη σχεδίων, προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης. Χωρίς την υλοποίηση όλων αυτών των σημαντικών λειτουργιών, είναι αδύνατο να δημιουργηθούν αξιόπιστα και όμορφα κτίρια, τα οποία θα αντέχουν για δεκαετίες.

Βήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Οι σχεδιαστές της εταιρείας ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ είναι αρχιτέκτονες και μηχανικοί με υψηλά προσόντα. Δεν είναι μόνο σε θέση να χτίσουν ένα σπίτι και να συνδυάσουν διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ, αλλά μπορούν να κάνουν και ακριβείς υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα της σύγχρονης κατασκευής, τα είδη των δομικών υλικών και τα εθνικά πρότυπα κατασκευής των σπιτιών.

Η ανάπτυξη του έργου λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια:

 ●  Ανάπτυξη συστημάτων σχεδιασμού. Υπολογίζεται η διάρθρωση του χώρου, γίνεται αξιολόγηση του καταλληλότερου τμήματος του οικοπέδου για οικοδόμηση. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τα κτίρια που βρίσκονται κοντά στο σημείο ανέγερσης της οικοδομής, το τοπίο, η θέση των κεντρικών συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής.

 ●  Αξιολόγηση των τεχνικών, τεκμηρίωση του αρχιτεκτονικού και κατασκευαστικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα για την κατασκευή των κτιρίων και τις απαιτήσεις των πελατών.

 ●  Παρουσίαση του τελικού σχεδίου στον πελάτη, που περιλαμβάνει επίσης ένα πλήρες σύνολο εγγράφων, τα οποία απαιτούνται για τα κατασκευαστικά έργα και τα ειδικά δομικά στοιχεία και υλικά.

Οι υπηρεσίες μας για το σχεδιασμό των κτιρίων

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες κατασκευής κτιρίων και ανάπτυξης αρχιτεκτονικών σχεδίων. Μπορείτε να παραγγείλετε μόνο τον σχεδιασμό αρχιτεκτονικού σχεδίου χωρίς την μετέπειτα κατασκευή. Σχεδιάζουμε το μελλοντικό κτίριο στο συγκεκριμένο συγκρότημα, εξετάζοντας όλες τις εργασίες, από την αίτηση σχεδιασμού της συγκεκριμένης παραγγελίας μέχρι την παράδοση του πακέτου των σχεδίων για όλες τις κατηγορίες του έργου.

Εξετάζουμε την πιο ευνοϊκή κατανάλωση πόρων: νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα. Επιδιώκουμε τον πιο ορθολογικό τρόπο τοποθέτησης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του όγκου και της μορφής, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και τεχνολογίες, για την κατασκευή σπιτιών με βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Θα αναπτύξουμε για σας το σχέδιο για ένα τέλειο σπίτι!